Referat fra mødet i Willy-Centret d. 23. oktober 2010
(af Asger Pedersen og Jan Wenneberg)
Vi mødtes ved ettiden hos Jan Wenneberg, som sad og lagde sidste hånd på mødets mesterstykke: SM5-kagen.

Syv medlemmer var til stede, og eneste punkt på dagsordenen var en evt. stand
på tegneseriefestivalen Art-Bubble i Horsens til april. Vi blev hurtigt enige om, at vi skulle have en stand.
Lars Jakobsen, der er en af arrangørerne, var ikke dukket op, men vi vil spørge ham,
om vi evt. kan få standen billigere, da vi jo ikke er nogen forretning.


Fra venstre: Ole Rosén, Jan Wenneberg, John Helweg, Lars Skovmand, Jan Jørgensen, Asger Pedersen og Nils-Ole Nielsen

Asger havde kontaktet Elisabeth, som var meget positiv ang. at få sat en Willy-udstilling
op på festivalen og udstillingen, så det går vi videre med; Lars har fået besked om dette,
og vi vil selvfølgelig være Elisabeth behjælpelig med både udvælgelse, transport og opsætning.
Lars har mailet om, at han kunne tænke sig at udgive et willy-hæfte; også dette var Elisabeth positiv overfor,
skønt hun påpegede, at vi skulle sørge for at få lov af forfatterens arvinger.

Hvad vi ellers skulle have i Willy-standen, aftaler vi efterhånden via mail.
Forslag var: En udstilling af tre perioder af Willy: Booth, Nielsen og Andersen.
Evt. kan vi låne udstillingsmaterialer af Anders Hjorth-Jørgensen fra Tegneseriemuseet i Kalundborg.
Asger kontakter ham.

Vi snakkede om at invitere Jørgen Mehlskov, men Ole mente ikke, han ville være i stand til at komme.
I stedet foresloges, at vi printede hans 'Hvidbog' ud (hvilket han har givet os lov til).
Vi talte også om at kontakte forlaget Allers ang. den bog, Mehlskov skrev om tegneserier i FJ.
En fladskærm, der viste fortsatte episoder af Wpe kunne også være en god idé.
Ole tilbød at tage sit TA-maleri med; og farvelagte reprokopier blev nævnt som en mulighed.
Selvfølgelig diverse modeller - og bøger, vi har om serien.

Økonomien: Standen vil koste 2500,-, hvis ikke Lars kan skaffe os den billigere.
Et par medlemmer har lovet et ikke specificeret beløb hver, så det skal vi nok klare.
Evt. kan vi spørge dem på mailing-listen, om de vil give en 100las hver.

Vi har fået kontakt med nogle norske fans, og gennem en af dem: Øyvind Braaten,
har vi fundet ud af, at Harry Nielsens sidste Willy-sider er udgivet i det Norske Skippern (Skipper Skræk) 1947-48;
men desværre ikke de sidste 31 sider, som dermed nok kun er udgivet i Sverige.

Af sjove ting, der blev vist frem på mødet kan nævnes: FJs julemosaik af TA fra 1966,
TAs svampe-indlæg fra FJ 1976(?), en kopi i fuld størrelse af en TA-Willy original,
tre grønlandske frimærker tegnet af Harry Nielsen og Jan Wennebergs nyeste projekt:
en model af SM6, der blir omtrent en halv m bred.

Snakken gik som den plejer lystigt og pludselig var kl. 15 og Asger var nødt til at sige tak for denne gang.
Derved gik han glip af SM5 kagen, som kort efter blev skåret for.
Jan Jørgensen måtte også hjem og afrunde efterårsferien sammen med sine børn.
Uden Asger og Jans hjælp kunne vi ikke sætte hele kagen til livs,
så der var nok tilbage til at bringe med sig hjem.

Ved kaffebordet fortsatte snakken og Lars Skovmand viste diverse udklip han havde medbragt.
Her var et yderst interessant udklip som viste Tage Andersen forære en original Willy planche væk
til vinderen af en konkurrence i Familie Journalen.
Ole Rosén har jo haft fornøjelsen af at gennemgå samtlige originale plancher,
for blandt andet at se om der eventuelt skulle mangle flere plancher end den vi ved Björn Harnby har.
Der mangler ialt fire plancher.
På det viste billede kunne vi kun ane hvilken planche der var tale om
.
Efter en opfotografering stod det dog klart at der var tale om planche nr. 4 - 941,
som netop er en af de andre tre som mangler.
Af ukendt grund var billedet i udklippet fra Familie Journalen spejlvendt,
hvilket i første omgang snød os da vi skulle identificere planchen.

Snakken fortsatte løst om udstillingen i Horsens næste år, og også vores alle sammens drøm
om at se Willy genudgivet i hæfte eller bogform fik lov til at blomstre.

I godt selvskab med ligesindede gik tiden alt for hurtigt
og det blev tid til at takke af for dette års Willy møde.
Vi var enige om at vi nok skulle mødes nogle gange inden Art-Bubble udstillingen,
for at tilrettelægge hvordan Willy på eventyr standen skal se ud og hvad den skal indeholde.

 


TILBAGE TIL ANALYSER