Referat fra mødet d. 16/3 hos Jan Wenneberg
(af Asger Pedersen)


Møde i Willy-Centret søndag d. 16. marts 2008Kl. ca. 14 ankom 6 Willy på Eventyr-fans til Jane og Jan Wennebergs hjem i Virring ved Skanderborg.
Vel modtaget af husets frue og Jan selv blev vi vist forbi køkkenet, hvor en stor kage formet som SM4 stod på bordet,
og op på husets første sal. Her fik vi lejlighed til at beskue Jans tegneseriesamling, der er meget omfattende,
han er stort set generalsamler indenfor tegneserier udgivet i Danmark. Lejret midt i al denne hygge begyndte mødet.Jan forelagde sit udkast til et Willy-album bestående af de sidste 98 halvsider fra Tage Andersens hånd,
der udgør en sammenhængende og helstøbt historie, og vi diskuterede derpå ad flere omgange mulighederne for
og vanskelighederne ved at få albummet udgivet, herunder hvem der har rettighederne til serien.
Vi besluttede at tage kontakt til Tage Andersens enke Elisabeth Taul og forelægge hende sagen.

Ole Rosén fortalte om sit besøg hos Jørgen Mehlskov i Haderslev nogle dage forinden. Mehlskov skrev som bekendt 'Hvidbog over en Kulørt Serie - Willy på Eventyr' samt et tillæg til den i 80erne, og har for nogle få år siden afleveret et manuskript om alle tegneserierne i Familie-Journalen til Allers Forlag. Han gav os tilladelse til at scanne Hvidbogen og tillægget til Jans hjemmeside.

Dernæst overraskede Ole os med at fortælle om sit møde (på en tur til Spanien) med og gentagne besøg hos
Tage Andersen og Elisabeth i deres hjem i Lyngby sidst i 60erne, hvor den altid venlige Tage bl.a. fortalte historier
fra den tid, hvor han sejlede som bartender på østen, hvoraf nogle tydeligt havde inspireret ham til
Willys eventyr i Øst Asien. Endelig viste Ole os to malerier, han dengang havde fået af Elisabeth og Tage.

-----Björn Harnby var kommet hele vejen fra Göteborg (dog med et stop ved et Fantomen-træf i Malmö) for at deltage i mødet.
Han fremviste en sekvens på ca. 20 sider af Harry Nielsens Willy-sider, der er udkommet i Sverige men ikke i Danmark!
Så lagde han et flot udkast til en bog om serien frem, hovedsageligt baseret på hans egen hjemmeside,
men han havde også gjort brug af nogle af teksterne fra Willy-Centrets side (og mit eget SM4-blueprint). Cool!
Også en indbundet samling af Tage Andersens sider fra både danske, norske og svenske blade havde han med.

På et tidspunkt trak vi ned i køkkenet for at smage på kagen, og der blev serveret kaffe og te.
Også her gik snakken lystigt, vi kom omkring mange aspekter af serien,
både dens skabere, udgivelser og serien i sig selv.

-----
---John Helweg, Björn Harnby og Ole Rosén--------Ole Rosén, Asger Pedersen og Jan Jørgensen

----
Ole, Asger, Jan, John og Jan Wenneberg--------------John, Jan, Henning Smed, Björn og Ole-

Henad syvtiden skulle de første til at hjemad, mens de tilbageblevne igen gik ovenpå og afrundede mødet
bl.a. med at fortælle om deres egne erindringer om serien fra barndommen af.
Det var et hyggeligt og inspirerende møde, hvor alle havde noget at bidrage med,
så vi besluttede at afholde et møde mindst en gang om året for fremtiden.

Asger


TILBAGE TIL ANALYSER