TAGE ANDERSEN FORSIDER TIL
SKIPPER SKRÆK BLADET

(af Asger Pedersen)

Ugebladet Skipper Skræk eksisterede i 25 år fra 1938 til 1963, de første 15 år i stort format, og det meste af den tid var forsiderne simpelt hen Skipper Skræk-søndagssiden af Tom Sims og Bela Zaboly. Ind imellem blev der lavet specielle forsider, f. eks. i forbindelse med Jul eller det berømte nr. 5-22 1945, hvor Skræk gi'r en Gestapo-officer en kajeryster, og her blev der ofte brugt danske tegnere, for det meste anonyme, men da også af og til genkendelige eller endda signerede; således var forsiden på nr. 7 1948, hvor Egene startede, lavet af seriens tegner Willy Nielsen.

nr. 5-22 - 1945
Skipper Skræk vs. Gestapo
nr. 51 - 1945
Skipper Skræk juleforside
nr. 7 - 1948
Egene

I slutningen af perioden gik man over til at bruge forsider tegnet til bladet, oftest et billede fra en af serierne, der blev tegnet op i stort format. Det var en ret grov streg, der dog passede fint til de humoristiske serier, og af og til signeret med 'G-' (eks. 47/52), nok Orla Getterman, der samtidig illustrerede Tykke-Niels skolehistori-erne i bladet. Dette fortsatte, da Skipper Skræk-bladet med nr. 11 1953 gik over til alm. hæfteformat, der var dog ikke flere signerede. 2-3 forskellige tegnere har der nok været i de år.

Formatskifte
fra og med
nr. 11 i 1953

.
nr. 47 - 1952
Format: 26x35cm
nr. 47 - 1954
Format: 18,5x25,5cm

Men så i nr. 32 1955 kom der en ny forsidetegner til. Startende med en smuk detaljeret Prins Valiant-tegning overtog Tage Andersen i løbet af et par måneder helt jobbet med at tegne forsiderne; sjovt nok omtrent samtidig med at Skipper Skræk overtog nogle af serierne fra Kong Kylie, der gik ind.
Tage Andersen, der havde lavet en del illustrationer til dagblade i begyndelsen af 50erne, havde lavet en præsentation til Allers Forlag, som Carl Aller blev meget begejstret for, og ud over de nævnte forsider blev Tage lokket til at tegne en fortsættelse af Willy paa eventyr til Familie Journalen.

nr. 32 - 1955
Prins Valiant
Første forside til Skipper Skræk bladet
tegnet af Tage Andersen

nr. 49 - 1955
Bob og Frank
Forside af Tage Andersen
nr. 49 - 1955
Den originale tegning inde i bladet
af Lyman Young

Men tilbage til Skipper Skræk: I modsætning til de tidligere tegnere, komponerede Tage Andersen ofte sine forsider, godt nok stadig ud fra billeder i bladets serier, men han kunne finde på at flytte rundt på personer og objekter. Hans streg var, især i de første år, meget detaljeret og lå ofte tæt op ad de forskellige tegneres stil; men han kunne også finde på at tegne helt om i sin egen streg, som det er tilfældet i nr. 49 1955, hvor den ret grove streg i Bob og Frank-tegningen er afløst af en smuk realistisk tegning med mange detaljer. Også farvelægningen tog han sig af, hvilket gav sig udtryk i flotte billeder som dette Hopalong Cassidy omslag fra nr. 40 1955, hvor serien startede efter at Kong Kylie stoppede. Det er Tage i fri streg, billedet findes ikke i bladet. Det samme gør sig gældende i nr. 1 1956 samt 41 1959 (Mandrakes debut i bladet) og 24 1961 (Sorte Maske).

nr. 40 - 1955
Hopalong Cassidy
nr. 11 - 1956
Panda

nr. 51 - 1956
Skipper Skræk
nr. 8 - 1958
Ben Bolt

Det var ikke alle serier i bladet, som Tage Andersen tegnede forsider fra. De to danske tegneserier: Egene og Rasmus Dyrepasser (som blev tegnet af Phillipsen, der også lavede Carl't til dagbladene) samt Tykke-Niels Skolehistorier rørte han ikke, enten efter aftale eller af kollegiale hensyn; men heller ikke Fantomet brugte han. Derimod lavede han mange med Prins Valiant, Ben Bolt og Panda, selvfølgelig også en del med Skipper Skræk, bla.a. stadigvæk juleforsiderne, som han tegnede i fri hånd. Den serie, han tegnede flest forsider fra var dog Bob og Frank, jungleserien af Lyman Young, det blev til hele 74 stk. Næsten 400 forsider i alt nåede han at tegne til bladet inden det gik ind med nr. 13 1963. Som rosinen i pølseenden lavede han i 1963 to forsider med Mac Raboys Jens Lyn, en serie der i Alex Raymonds streg havde været inspiration til Andersens egen Willy på Eventyr.

En sjov ting er forsiden på 45 1955, hvor Tage bruger en tegning fra Prins Valiant planche nr. 876, som slet ikke bliver bragt i Skipper Skræk. I nr. 45 er det planche 875, og i nr. 46 er det planche 877.
Ofte kombineres elementer fra to ruder til forsiden, i 1956 og -61 er det faktisk tilfældet i mere end halvdelen af bladene. Og i nr. 47 1955 har han endda brugt ruder fra to forskellige numre.

nr. 45 - 1953
Prins Valiant

Med tiden gik Tage lidt bort fra den pertentlige streg, han havde brugt til de realistiske serier, og midt i årg. 1959 gik man over til en mere enkel farvelægning næsten uden schatteringer. Om han har fået besked på at forenkle sit udtryk, eller om han blot har måttet bruge mindre tid, er uvist; omend skønt hans forsider stadig de sidste fire år var af meget større kvalitet end hans forgængeres.

nr. 11 - 1960
nr. 20 - 1961

nr. 10 - 1963
nr. 13 - 1963

TILBAGE