SOLO-HÆFTE nr. 30
15. november 1955
Findes som variant, hvor julestjernen er tegnet op med sort kontur.