SOLO-HÆFTE nr. 3
15. maj 1953
Findes som variant, hvor vandet i bassinet er grønt istedet for blåt.