Salgsliste

2007
50 øre
1 kr
2 kr
5 kr
10 kr
1
         
2
         
3
         
4
         
5
         
6
         
7
         
8
         
9
         
10
         
11
         
12
         
13
         
14
         
15
         
16
         
17
         
18
         
19
         
20
         
21
         
22
         
23
         
24
         
25
         
26
         
27
         
28
         
29
         
30
         
31
         
32
         
33
         
34
         
35
         
36
         
37
         
38
         
39
         
40
         
41
         
42
         
43
         
44
         
45
         
46
         
47
         
48
         
49
         
50
         
51
         
52
         
53