Hvorfor mangler Anders And & Co. nr. 4, 5 og 6 fra 1956 egentligt?
Her følger et forsøg på en fyldestgørende forklaring.


I begyndelsen af 1956 erfarer Gutenberghus at der er omkostninger ved både at
udgive ugeblade på en fast ugedag (tirsdag) samtidig med at skulle ramme
d. 1. og d. 15. hver måned med hhv. Anders And & Co. og Solo-hæftet.
Derfor besluttes det at koordinere og udgive de to serier hver anden tirsdag.

Anders And & Co. nr. 1 og 2 fra 1956 udkommer hhv. d. 1. januar og d. 1. februar
og Solo-hæfte nr. 32 udkommer ligeledes planmæssigt d. 15. januar.

Men herefter annonceres det via nedenfor viste seddel som var vedlagt Solo-hæfte nr. 33 til forhandlerne
at udgivelsesdatoen for Solo-hæfte nr. 33 ændres til tirsdag d. 14. februar i stedet for normalt d. 15.
Samtidig rykkes Anders And & Co. nr. 3 frem til tirsdag d. 28. februar i stedet for d. 1. marts.Med nedenfor viste reklame, som er fra bagsiden af billed-hæftet "Davy Crockett - Præriens bedste mand"
er det tydeligt at beslutningen om at sammen-flette de to serier først bliver truffet senere.
Anders And & Co. og Solo-hæftet bliver stadig nævnt som selvstændige serier
samtidig med ændringen af udgivelses datoerne annonceres.


Bemærk den overtrykte dato (22. maj) - den er lidt mystisk. Var det mon oprindeligt planen at
Davy Crockett hæftet først skulle have været udgivet efter filmens premiere d. 23. marts?


Hvorfor flettes de to serier sammen?

Hvor man før havde haft en form for tydelig dato-adskillelse de to serier imellem, ved at Anders And & Co. fast
udkom d. 1. i måneden og Solo-hæftet d. 15., så ville den nye udgivelsesform rykke ved denne tydelige adskillelse.
Så for at undgå forvirring i den nære fremtid, vælger man i stedet at satse på een enkelt udgivelse.

Solo-hæfte nr. 34 udkommer som vist på bagsiden her ovenfor altså d. 13. marts og bliver det sidste i serien.
Som illustreret ved Solo-hæfterne HER kunne meget dog tyde på at der var planlagt flere Solo-hæfter.
Idet hvert andet Anders And & Co. (pånær et enkelt) fortsætter med en form for
selvstændig titel året ud, i stedet for det klassiske Anders And & Co.

Løsningen på nummereringen slipper man bestemt ikke heldigt fra.
Noget klodset vælger man at tælle de tre sidste Solo-hæfter fra samme
kalenderår med i serien af Anders And & Co. hvilket sammenlagt giver seks.
Herved får det efterfølgende Anders And & Co. af den 27. marts. nr. 7 i stedet for nr. 4.

Det er højst sandsynligt for på denne måde at få det til at gå pænt op med at
Anders And & Co. nr. 7 udkommer i uge 14 og nr. 8 udkommer i uge 16 osv.

En beslutning som sidenhen skulle komme til at give samlere noget at spekulere på.
Det startede med en ændring i distribueringen... hvilket medførte at nr. 4, 5 og 6 fra 1956 aldrig udkom.

Tak til Peter Christensen og Per Helms