A-siden: TWILIGHT BIRDS stereo
B-siden: TWILIGHT BIRDS mono
Epic 8-50302 - sendt ud i USA i 1976 til demonstrations brug