UNDER CONSTRUCTION !

A BOX FULL OF GAS
CBS 66366
1. oplag 1981
Posteren som er med i 1. oplag kan ses her!
Kun nederste højre hjørne af LP inderposerne afbilledet...
Rare Tracks EP'ens inderpose er helt hvid uden nogen form for tryk på.
BOX forside
BOX bagside 1. oplag
LP side 1 - 1. udgave
LP side 2 - 1. udgave
LP side 3 - 1. udgave
LP side 4 - 1. udgave
LP side 5 - 1. udgave
LP side 6 - 1. udgave
EP 1. oplag side 1
EP 1. oplag side 2
A BOX FULL OF GAS
CBS 460138 1
2. oplag på røde CBS labels
Posteren i 2. og 3. oplag er identiske og anderledes end i 1. oplag. Den kan ses her!
Kun nederste venstre og højre hjørne af LP inderposerne er vist...
Rare Tracks EP'ens inderpose er helt hvid uden nogen form for tryk på.
BOX forside
BOX bagside 2. og 3. oplag
LP side 1 - 2. udgave
LP side 2 - 2. udgave
LP side 3 - 2. udgave
LP side 4 - 2. udgave
LP side 5 - 2. udgave
LP side 6 - 2. udgave
EP 2. oplag side 1
EP 2. oplag side 2
A BOX FULL OF GAS
CBS 460138 1
3. oplag røde CBS labels
(3. oplag er fuldstændig identisk med 2. oplag - lige på nær EP'en, som har et højere nummer på labelen...: 655970 7)
Derfor er kun EP'ens labels vist her nedenfor...
EP 3. oplag side 1
EP 3. oplag side 2