JUMBOBOG
udgivelserne

1974
Jumbobog nr. 2 er den eneste der er kommet i 6 oplag,
selvom nr. 1 var den første til at blive genoptrykt (i 1974).

Reklame i Anders And & Co. nr. 19 - 1974 for Jumbobog nr. 1 i 2. oplag.
Prisen var 6,85 kr. som var prisen for en Jumbobog i 1974,
startende med nr. 16 der udkom tidligt samme år:


Reklame i Anders And & Co. nr. 6 - 1974 for Jumbobog nr. 16.

Sidste Jumbobog reklame i 1974 er i nr. 39 og det er for nr. 17.

Reklame i Anders And & Co. nr. 39 - 1974 for Jumbobog nr. 17.

1975

Meget tyder på at Jumbobog nr. 18 først udkom i 1975 og ikke i 1974.

For godt nok står der MXMLXXIV (1974) i bogen, men første gang
(ud af fire) der reklameres i Anders And & Co. er i nr. 7 fra 1975.


Reklame i Anders And & Co. nr. 7 - 1975 for Jumbobog nr. 18.
Efterfølgende er der reklamer for nr. 18 i AA&Co.. nr. 20, 25 og 30.


Det første genoptryk af Jumbobog nr. 2 blev der bragt reklame for i AA&Co. nr. 21


Reklame i Anders And & Co. nr. 21 - 1975 for Jumbobog nr. 2 i 2. oplag.
Bemærk prisen på de 7,85 kr. Da bogen kom i handlen var det uden
"INKL. MOMS", og prisen var overtrykt med en ny pris: 6,85 kr.

Senere samme år stiger prisen dog til 7,85 kr. for Jumbobog nr. 19:


Reklame i Anders And & Co. nr. 39 - 1975 for Jumbobog nr. 19.
Bemærk mønstret med to udgivne Jumbobøger om året.
Reklamer i Anders And & Co. tidligt på året og som her over to år i træk i nr. 39.


1976
Nyt år betyder 2 nye Jumbobøger og hele to nye genoptryk, som logisk nok er nr. 3 og 4.

Reklamer i Anders And & Co. hhv. nr. 3, 16 og 29 for Jumbobog nr. 20 og genoptryk af nr. 3 og 4.
Prisen er nu 9,50 kr. og en vigtig detalje adskiller genoptrykket af nr. 4...
det er den allerførste Jumbobog med nummer på ryggen!

Nr. 21 følger senere på året trop som den første ny udgivne Jumbobog med nummer på ryggen.

Reklame i Anders And & Co. nr. 38, 42 og 44 - 1976 for Jumbobog nr. 21.
Bemærk en lille pudsig detalje i drengens Jumbobogs kasse i baggrunden...
længst til højre står en norsk Jumbobog: "Donald Duck i Knipe".


1977
I Jumbo bog nr. 22 står der MCMLXXVI (1976), men ligesom med nr. 18,
tyder meget på at den først er udkommet året efter.
Den tidligste reklame jeg har kunnet finde, er i Anders And & Co. nr. 8 i 1977,
hvilket følger mønstret med en ny Jumbobog først på året og en ny sidst på året.
Først i marts nummeret af Anders And Ekstra reklameres der for nr. 22 på hele bagsiden.


Reklame i Anders And & Co. nr. 8 - 1977 for Jumbobog nr. 22.
OBS Anders Christian Sivebæk oplyser at der i Hendes verden nr 4 - 1977 (sidst i januar) var reklame for nr 22.


1977 er året hvor logikken holder op for genoptrykkenes vedkommende.
I AA&Co. nr. 20 ses en reklame for 2 . oplag af nr. 13.


Reklamer i Anders And & Co. hhv. nr. 20, 37 og 38 for genoptryk af nr. 13, 6 og 5.
Reklamen for nr. 6 bliver bragt ét blad tidligere end reklamen for nr. 5,
men mon ikke man kan regne med at de er udgivet samtidigt...
hvis vi krampagtigt skal holde fast i bare lidt logik.


Jeg har ikke kunnet finde en reklame for Jumbobog nr. 23,
men den burde være kommet ultimo 1977,
hvor prisen nu er steget fra 9,50 kr. til 11,50 kr.

Ej heller det allerførste 3. oplag reklameres der tilsyneladende for,
hvilket er Jumbobog nr. 2 som dermed overhaler nr. 1 i genoptryk.


1978
1978 bliver skudt straks ind med at præsentere et genoptryk af nr. 11.

Reklame i Anders And & Co. nr. 1 - 1978 for Jumbo bog nr. 11 i 2. oplag.
Det kan så diskuteres om bogen kom i 1977 eller 1978.
Der står ikke overraskende MCMLXXVII (1977) i bogen.

Tre 'udvalgte' Jumboboger bliver genudgivet i starten af 1978.


I Anders And & Co. nr. 6 - 1978 reklameres for genoptryk af Jumbobog nr. 12, 16 og 17.
Ifølge romertallene på genoptrykkene af Jumbobog nr. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 18
er de alle kommet i 1977, men ifølge diverse reklamer er de først kommet i 1978
og i en noget ulogisk rækkefølge...

I AA&Co. nr. 36 ses den eneste reklame i 1978 for en ny Jumbobog - nemlig nr. 26.
Det er uvist hvorfor man har valgt ikke at reklamere for nr. 23, 24.
Nr. 25 figurer på en samlet oversigt bag på Anders And Ekstra nr. 8 fra 1978 (tak til Mike Dines Hansen)
Måske har de kunnet sælge sig selv... noget kunne tyde på det,
for antallet af udgivelser hæves markant fra 2 om året til hele 5 stk.
Men det er jo ingenting i forhold til i dag,
hvor der årligt har udkommet hele 13 nye Jumbobøger.
I dag er man nede på 12 udgivelser om året.

I perioden 1988 - 1989 samt 1991 bliver følgende spredte numre genudgivet:
Nr. 41, 43, 46, 47, 48, 52, 57, 58 og 59.
Bøgerne har alle rygmotiv med elefanter, men da flere af numrene mangler,
er det umuligt at danne et komplet billede... ikke særlig gennemtænkt!
Nr. 47 og 52 som udkom i 1991 adskiller sig desuden farvemæssigt,
som om det fuldendte motiv ikke var ufuldendt nok i forvejen.

I perioden 1992 - 2001 bliver nr. 1 - 80 genudgivet
Nr. 1 - 30 har traditionel ryg med titel samt ét nummer, dog med følgende afvigelser:
Nr. 6 har ingen nummer på ryggen og 14, 15, 21, 22, 24 og 25 har to numre på ryggen.
Nr. 31 - 60 har hhv. Fedtmule, Onkel Joakim og Anders And hoveder på rød baggrund.
Nr. 61 - 80 har hhv. nr. 62 og 77's forside som rygmotiv.


I 2005 springer man så pludselig frem og genudgiver nr. 121 - 150,
med hhv. nr. 127, 140 og 147's forside som rygmotiv.


Det vil sige at nr. 81 - 120 kun er udkommet i et enkelt oplag.
Nr. 89 og muligvis også nr. 100 er dog genudgivet i enkeltstående anledninger.


Flere facts og scans følger.....

Tilbage til oversigten HER